Obiecałem, że wkrótce pojawi się podsumowanie dwóch miesięcy i słowa dotrzymuję. W dzisiejszym raporcie zapoznasz się z raportem z dwóch miesięcy (kwietnia i maja). Spowodowane jest to głównie tym, że pogubiłem się nieco w kwietniu, a potem nie miałem już możliwości czasowych, aby „ogarnąć” ten problem od nowa. Stąd też data publikacji raportu jest taka a nie inna.

Ogólnie mówiąc, moje miesięczne koszta zmalały znacząco. Można powiedzieć, że jest trend spadkowy, który w dalszym ciągu się utrzymuje. Przypomnę tylko, że od pierwszego marca sukcesywnie spisuję i publikuję na blogu informacje o kosztach poniesionych przez moją osobę. Mieszkam z rodzicami, więc kosztu wynajmu mieszkania/pokoju nie ponoszę. Mam o tyle dobrze, że nie muszę się martwić, gdzie spędzić kolejną letnią noc 🙂
Sprawdź, jakie koszty poniosłem w kwietniu i maju